Cookie- og privatlivspolitik

for yinbranding.dk

Yinbranding.dk indsamler kun persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Cookies

Yinbranding.dk websitet anvender cookies fra tredjeparter:

  • Facebook
  • Jetpack Stats

Der har til formål at måle hvor meget trafik der er på websites. Dette gøres både for at sørge for, at min server kan holde til trafikken men også fordi det er et krav, når man har et CO2 neutralt website.

Ønsker du at fravælge cookies kan det gøres her: http://minecookies.org/cookiehandtering

Brug af personoplysninger

Yin Branding er dataansvarlig og behandler og håndterer personoplysninger på kunder eksempelvis:

  • Registrering og opbevaring af oplysninger i kundedatabase
  • Opkrævning af betaling

Yin Branding indsamler data via kontaktformularer, samarbejdspartnere, samt via direkte kontakt på e-mail og pr. telefon. Der indsamles data for at holde styr på kunder og henvendelser, samt til udsendelse af faktura i opfyldelse af regnskabslovens krav.

Der indsamles følgende:

  • Firmaets navn
  • Firmaets CVR-nr.
  • Firmaets adresse
  • Fulde navn på kontaktperson
  • E-mailadresse på kontaktperson
  • Titel på kontaktperson

Sikkerhed

Jeg beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed. For at undgå datatab tager jeg løbende backup af mit datasæt. I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig som diskrimination, IDtyveri, økonomisk tab eller anden væsentlig ulempe, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til dine persondata.

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang jeg videregiver data i Danmark og i udlandet.

Du kan til enhver tid kræve, at dine oplysninger bliver slettet. Du kan også gøre indsigelse mod min videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger jeg for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har desuden mulighed for at klage over behandlingen af dine oplysninger samt data. Klagen skal indgives til Datatilsynet (jf. persondataloven § 58, stk. 1)

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

Yin Branding (Abundance Rebel Illuminating Accelerator)
v/ Bine Borg-Thomsen
Pontoppidansgade 1A, 8900 Randers C
Telefon: 20495079
E-mail: